Testy wiedzy

Przy realizacji każdego szkolenia celowe jest sprawdzenie poziomu przyswojenia wiedzy.W najprostszy i najskuteczniejszy sposób  można to osiągnąć za pomocą testów.

Stworzyliśmy różne formy definiowalnych (z poziomu platformy) testów :

  • jedno lub  wielokrotny wybór
  • dopasowanie elementów
  • ustawienie we właściwej kolejności
  • wstawienie/wpisanie właściwej frazy
  • wybór z listy rozwijanej
  • i inne …

Dla szczególnych (nietypowych) zastosowań stworzyliśmy także inne formy testów/quizów pozwalające przyswajać wiedzę przez zabawę :

  • memory
  • tablica
  • gra w czasie rzeczywistym między uczestnikami etc.
  • i inne

Za pomocą narzędzia „Raporty” można wygenerować raporty/statystyki opisujące wyniki,  jakie uzyskał Użytkownik rozwiązując testy.