Realizacje

 • e-platforma LMS oraz szkolenia e-learning i blended learning w obszarze IT
  – ponad 2500 użytkowników
  Wdrożenia na terenie RP:
  – UG Raciechowice – Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – UG Niepołomice – Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – ZPK Żmigród – Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – UM Łomża – Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – UM Wodzisław – Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – UG Iłów – Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – UM Młodzieszyn – Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – UM Płock- Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – UG Krzyżanowice – Działanie 8.3 POIG e-inclusion
  – OPS Tłuszcz – Działanie 7.2.1 POKL
 • e-platforma LMS w obszarze administracji
  – ponad 7000 użytkowników
  Wdrożenie:
  – Projekt PSeAP (Podkarpacki System eAdministracji Publicznej)
 • e-platforma LMS oraz szkolenia e-learning w obszarze językowym
  – ponad 550 użytkowników
  Wdrożenie dla f
  irmy Business Language Training:
  – Projekt „Angielski z biznesie”
 • e-platformy LMS w obszarze Zarządzania Kryzysowego
  – ponad 100 użytkowników
  Wdrożenia dla CNBOP -PIB w Józefowie:
  – projekt naukowo-badawczy MOR
  –  projekt naukowo-badawczy RISKO
 • e-platformy LMS oraz szkolenia e-learning w obszarze ZK i medycznym
  – ponad 2200 użytkowników

  Wdrożenia dla ZG ZOSP RP w Warszawie :
  – Projekt „Eliksir” dla Centrów Zarządzania Kryzysowego
  – Szkolenia  z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla członków OSP
 • e-platforma LMS oraz testy e-learning w obszarze finansowym
  – ponad 1800 użytkowników
  Wdrożenie dla firmy Explanator z Poznania :
  – szkolenia komercyjne – użytkownicy z ternu całej RP
 • e-platforma LMS w obszarze medycznym
  – ponad 100 użytkowników
  Wdrożenie dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i OIL Olsztynie :
  – Platforma i szkolenia wspomagające projekt ćwiczeń z symulatorem/manekinem
 • e-platformy LMS oraz szkolenia e-learning dla oświaty
  – ponad 600 użytkowników
  Wdrożenia:
  – SP nr 3 w Płocku – Działanie „Cyfrowa Szkoła”
  – LO Urle – Działanie 3.1.2 POKL

 

Autorskie szkolenia e-learningowe

 • Szkolenie e-learning w obszarze Obrony Cywilnej
  Szkolenie wykonane wspólnie z obronacywilna.pl
 • Szkolenie e-learnning w obszarze energetycznym
  Szkolenie przeznaczone dla firm przeprowadzających egzaminy na Uprawnienia elektryczne do 1kV