O firmie

PLOCMAN Sp. z o.o. powstał w 1996r. – koncesja Ministra Łączności 116/96/I.
Jesteśmy jednym z najstarszych komercyjnych providerów Internetu w Polsce.
Od roku 2000 jesteśmy członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Obecnie świadczymy usługi dla ponad 500 podmiotów gospodarczych i JST.

Nasze najważniejsze produkty i osiągnięcia :

1996 - wykonanie i hosting: portali, witryn www, poczta e-mail więcej info tutaj
2001-08 największy portal elektroniczny www.elektroda.pl (współwłasność i hosting).
2003 - autorski system BIP dla ponad 180 podmiotów www.bip.org.pl
2003-05 ponad 150 wdrożeń GCI w Polsce www.infocentrum.com.pl
2007-12 ponad 100 wdrożeń współautorskiego (z CNBOP -PIB i ZGZOSP) systemu ELIKSIR
srebrny medal na 109 Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours–Lepine” w Paryżu.
2008 -tworzenie i wdrażanie usług e-learningowych: autorskie e-platformy LMS i szkolenia