Kontakt

Firma PLOCMAN Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 18
09-402 Płock
tel.: +48 24 364-06-10,
+48 24 268-35-25
fax: +48 24 364-06-14

NIP 774-121-67-31
KRS 0000134404
kapitał zakładowy: 61.000 zł.