E-learning

Czyli nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e-learning.
źródło: wikipedia Polska

Firma Plocman specjalizuje się w wielu aspektach związanych z organizacją szkoleń:

Od roku 2008 przeprowadziliśmy wiele szkoleń za pomocą tej nowoczesnej formy nauki,
co jest potwierdzone licznymi referencjami.